VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Tendencie v aplikovaní biorobotických zariadení v zdravotníctve
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: ROBTEP 1999
Autoři:

Kárník Ladislav

Marcinčin J. N.

Havrila M.

Hricová R.

Rok vydání: 1999
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L., Marcinčin, J., Havrila, M., Hricová, R. Tendencie v aplikovaní biorobotických zariadení v zdravotníctve. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 161-164. ISBN 80-7099-453-3.