VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Model of column robot for laboratory teaching
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: ROBTEP 1999
Autoři:

Buzek V.

Rok vydání: 1999
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Buzek, V. Model of column robot for laboratory teaching. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 61-63. ISBN 80-7099-453-3.