VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Mechanized shelf for bar material
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: ROBTEP 1999
Autoři:

Buzek V.

Martínek P.

Rok vydání: 1999
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Buzek, V., Martínek, P. Mechanized shelf for bar material. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 173-177. ISBN 80-7099-453-3.