VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: The methodology of creation robot’s mechanical structure by CAD/CAM system Pro/ENGINEER
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: ROBTEP 1999
Autoři:

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 1999
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z. The methodology of creation robot’s mechanical structure by CAD/CAM system Pro/ENGINEER. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 131-134. ISBN 80-7099-453-3.