VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: 3D data capturing service robot protoype
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava
Autoři:

Kárník Ladislav

Stankovič J.

Vala D.

Babjak Ján

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L., Stankovič, J., Vala, D., Babjak, J. 3D data capturing service robot protoype. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2008, roč. 54, č. 1. s. 119-127. ISSN 1210-0471.