VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Navrhovanie a prevádzkovanie zariadení pre humanizáciu činnosti a elimináciu handicapov telesne postihnutých osób
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Nové trendy v prevádzke výrobnoj techniky
Autoři:

Marcinčin J. N.

Palko A.

Petruška P.

Kárník Ladislav

Rok vydání: 1999
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Marcinčin, J., Palko, A., Petruška, P., Kárník, L. Navrhovanie a prevádzkovanie zariadení pre humanizáciu činnosti a elimináciu handicapov telesne postihnutých osób. In Nové trendy v prevádzke výrobnoj techniky. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 1999. pp. 145-148. ISBN 80-7099-456-8.