VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Aplikace skeletonů pro návrh PRaM metodou funkčních celků
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Workshop 99 fakulty strojní
Autoři:

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 1999
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z. Aplikace skeletonů pro návrh PRaM metodou funkčních celků. In Workshop 99 fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 77-80. ISBN 80-7078-637-X.