VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Možnosti uplatnění biorobotických mechanismů ve zdravotnictví
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Jemná mechanika a optika
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 1999
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Možnosti uplatnění biorobotických mechanismů ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 1999, roč. 44, č. 11-12, s. 370-372. ISSN 0447-6441.