VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Development and innovation of robotics systems
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Skařupa Jiří

Rok vydání: 1999
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J. Development and innovation of robotics systems. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 1999, Mechanical Series, č. 1, pp. 121-125. ISSN 1210-0471. ISBN 80-7078-748-1.