VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Application of parallel structures in service robots with sneaking movement
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: ERIN 2008
Autoři:

Polák Daniel

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Polák, D. Application of parallel structures in service robots with sneaking movement. In ERIN 2008. Bratislava : SjF STU Bratislava, 2008. p. I-24. ISBN 978-80-227-2849-2.