VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název práce: Aplikace neuronových sítí v technologických procesech
Druh publikace: Disertační práce
Autoři:

Dudek R.

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Dudek, R. Aplikace neuronových sítí v technologických procesech : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. 84 s.