VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název práce: Senzorický subsystém robotu
Druh publikace: Disertační práce
Autoři:

Tvarůžka A.

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Tvarůžka, A. Senzorický subsystém robotu : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. 139 s.