VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název práce: Navrhování uzlů servisních robotů
Druh publikace: Habilitační práce
Autoři:

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2009
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z. Navrhování uzlů servisních robotů : habilitační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. 116 s.