VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Robotika – Servisné roboty. Navrhovanie, konštrukcia, rešenia
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Smrček J.

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Smrček, J., Kárník, L. Robotika – Servisné roboty. Navrhovanie, konštrukcia, rešenia. 1. vyd. Košice : Edícia ved. a odb. literatúry SjF TU, 2008. 534 s. ISBN 80-7165-713-2.