VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Metody pořizování 3d dat na mobilních robotech
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Kárník Ladislav

Stankovič J.

Vala D.

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L., Stankovič, J., Vala, D. Metody pořizování 3d dat na mobilních robotech. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 3-B, pp. 381-390. ISSN 1335-2393.