VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Mobilní roboty s pásovým lokomočním ústrojím
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Strojárstvo
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Mobilní roboty s pásovým lokomočním ústrojím. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 1, s. 46-47. ISSN 1335-2938.