VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Servisní robotika v zemědělství
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Strojárstvo
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Servisní robotika v zemědělství. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 3, s. 65. ISSN 1335-2938.