VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Zkoumání objektů pomocí servisních robotů
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Strojárstvo
Autoři:

Kárník Ladislav

Stankovič J.

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L., Stankovič, J. Zkoumání objektů pomocí servisních robotů. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 9, s. 158-159. ISSN 1335-2938.