VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Jízdní vlastnosti mobilních robotů v závislosti na způsobu zavěšení kol
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: AUTOMOTIVE REVUE trendy v automobilovom priemysle
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Jízdní vlastnosti mobilních robotů v závislosti na způsobu zavěšení kol. AUTOMOTIVE REVUE trendy v automobilovom priemysle. 2008, roč. I, č. 1, s. 119-121. ISBN 978-80-969789-4-6.