VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: The Prototype of Modular Belt Locomotive Mechanism
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Kárník Ladislav

Studénka M.

Rok vydání: 2009
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L., Studénka, M. The Prototype of Modular Belt Locomotive Mechanism. Acta Mechanica Slovaca. 2009, vol. 13, no. 2-A, pp. 87-92. ISSN 1335-2393.