VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Zásobníky na odebrané vzorky
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Strojárstvo
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2009
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Zásobníky na odebrané vzorky. Strojárstvo. 2009, roč. XIII, č. 5, s. 94-95. ISSN 1335-2938.