VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Pásová lokomoční ústrojí pro větší zatížení
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Strojárstvo
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2009
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Pásová lokomoční ústrojí pro větší zatížení. Strojárstvo. 2009, roč. XIII, č. 12, s. xx-xx. ISSN 1335-2938.