VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Pevnostní analýza bikonické závitořezné jamky Zweymüller
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Ortopedie
Autoři:

Cichý Z.

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2009
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Cichý, Z., Konečný, Z. Pevnostní analýza bikonické závitořezné jamky Zweymüller. Ortopedie. 2009, roč. 3 , č. 3, s. 112-116. ISSN 1802-172.