VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Pořizování 3D metrických dat kolovými servisními roboty
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Automatizace
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2009
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Pořizování 3D metrických dat kolovými servisními roboty. Automatizace. 2009, roč. 52, č. 6, s. 371-373. ISSN 0005-125X.