VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Setkání absolventů Katedry robototechniky
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Akademik, časopis VŠB-TU Ostrava
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2009
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Setkání absolventů Katedry robototechniky. Akademik, časopis VŠB-TU Ostrava. 2009, roč. XIII, č. 4, s. 10. ISSN 1213-8916.