VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Nasazování servisních robotů do nestrojírenských oblastí
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2010
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Nasazování servisních robotů do nestrojírenských oblastí. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2010. 133 s. ISBN 978-80-248-2318-8.