VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Mobilní roboty pro městské prostředí
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: STROJÁRSTVO
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2010
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Mobilní roboty pro městské prostředí. STROJÁRSTVO. 2010, roč. XIV, č. 4/2010, s. 52-53.