VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Mobilní roboty s Weinsteinovými koly
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: STROJÁRSTVO
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2010
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Mobilní roboty s Weinsteinovými koly. STROJÁRSTVO. 2010, roč. XIV, č. 7-8/2010, s. 50-51.