VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: The service robot of modular construction
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Automatizácia/Robotika v teórii a praxi ROBTEP 2010
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2010
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. The service robot of modular construction. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi ROBTEP 2010. Košice : Technická univerzita Košice, 2010.