VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Application of the modular service robot in no-engineering area
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Automatizácia/Robotika v teórii a praxi ROBTEP 2010
Autoři:

Kárník Ladislav

Studénka Marek

Rok vydání: 2010
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L., Studénka, M. Application of the modular service robot in no-engineering area. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi ROBTEP 2010. Košice : Technická univerzita Košice, 2010.