VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Modulární pásový robot ARES
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: STROJÁRSTVO
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2011
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Modulární pásový robot ARES. STROJÁRSTVO. 2011, roč. XV, č. 11/2011, s. 106-107. ISSN 1335-2938.