VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Monitorovací rameno pro mobilní roboty
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Strojárstvo
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2012
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Monitorovací rameno pro mobilní roboty. Strojárstvo. 2012, č. 12, s. 92-94. ISSN 1335-2938.