VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Evaluating Methods of the Strength Analyzes Results Realize in PTC Creo/Simulation
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied Mechanics and Materials
Autoři:

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2015
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z. Evaluating Methods of the Strength Analyzes Results Realize in PTC Creo/Simulation. Applied Mechanics and Materials. 2015, vol. 816, pp. 357-362. ISSN 1662-7482.