VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Modifications to the Effector for Measurement of Gripping Force
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Suder Jiří

Mihola Milan

Konečný Zdeněk

Kot Tomáš

Pastor Robert

Rok vydání: 2018
Databáze:  DOI   Scopus 
DOI: 10.17973/MMSJ.2018_12_2018100
Scopus EID: 2-s2.0-85058622220
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Suder, J., Mihola, M., Konečný, Z., Kot, T., Pastor, R. Modifications to the Effector for Measurement of Gripping Force. MM Science Journal. 2018, December, pp. 2606-2610. ISSN 1805-0476.