VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Čtyřkolový servisní robot pro získávání 3D metrických dat
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Strojárstvo
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2007
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Čtyřkolový servisní robot pro získávání 3D metrických dat. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 7-8, s. 66-67. ISSN 1335-2938.