VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Specific Problems in Measurement of Coefficient of Friction Using Variable Incidence Tribometer
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Symmetry
Autoři:

Kelemenová T.

Dovica M.

Božek P.

Koláriková I.

Benedik O.

Virgala I.

Prada E.

Miková L.

Kot Tomáš

Kelemen M.

Rok vydání: 2020
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus 
DOI: 10.3390/sym12081235
Scopus EID: 2-s2.0-85089502044
WOS a.n.: 000567342300001
Impact Factor:  IF = 2.645 
Kvartil, pořadí časopisu:  Q2 (30/69) 
Najít na JCR: Symmetry

Bibliografická citace:

Kelemenová, T., Dovica, M., Božek, P., Koláriková, I., Benedik, O., Virgala, I., Prada, E., Miková, L., Kot, T., Kelemen, M. Specific Problems in Measurement of Coefficient of Friction Using Variable Incidence Tribometer. Symmetry. 2020, 12(8).