VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Využití servisních robotů pro úklidové činnosti
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Strojárstvo
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2007
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Využití servisních robotů pro úklidové činnosti. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 11, s. 98-99. ISSN 1335-2938.