VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Refactoring robotic 3D data capturing device to Microsoft Embedded platform
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Embedded Systems & Microsoft Technologies : Student Research Papers
Autoři:

Stankovič J.

Kárník Ladislav

Vala D.

Fialík O.

Rok vydání: 2007
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Stankovič, J., Kárník, L., Vala, D., Fialík, O. Refactoring robotic 3D data capturing device to Microsoft Embedded platform. In Embedded Systems & Microsoft Technologies : Student Research Papers. Ostrava : Faculty of Electrical Engineering and Computer Science VŠB–TU Ostrava, 2007. pp. 32-38. ISBN 978-80-248-1650-0.