VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Models of robots mechanism in CAD system Pro/ENGINEER
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z. Models of robots mechanism in CAD system Pro/ENGINEER. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, p. 239-242. ISSN 1335-2393.