VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Modeling and simulation of the wheel chassis
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Modeling and simulation of the wheel chassis. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 193-198. ISSN 1335-2393.