VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Robot hands – the different approaches to the design solution
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Kumičáková D.

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kumičáková, D., Kárník, L. Robot hands – the different approaches to the design solution. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 281-288. ISSN 1335-2393.