VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Mobilní roboty určené pro získávání prostorových metrických dat
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: AUTOMA
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Mobilní roboty určené pro získávání prostorových metrických dat. AUTOMA. 2006, roč. 12, č. 11, s. 48–50. ISSN 1210-9592.