VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: The LMS Moodle aplication in technical subject
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Information and Communication Technology in Education, Rožnov 2006
Autoři:

Konečný Zdeněk

Kočí P.

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z., Kočí, P. The LMS Moodle aplication in technical subject. In Information and Communication Technology in Education, Rožnov 2006. Ostrava : University of Ostrava, 2006. p. 204-207. ISBN 80-7368-199-4.