VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Preparation of educational materials for LMS Moodle on FS
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Information and Communication Technology in Education, Rožnov 2006
Autoři:

Kočí P.

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kočí, P., Konečný, Z. Preparation of educational materials for LMS Moodle on FS. In Information and Communication Technology in Education, Rožnov 2006. Ostrava : University of Ostrava, 2006. p. 199-203. ISBN 80-7368-199-4.