VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Kontrola únosnosti uložení rotačních částí ložiskem se zkříženými válečky

Autoři: Jan Lipina, Zdeněk Konečný
Rok vzniku: 2013
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Kontrola únosnosti uložení rotačních částí ložiskem se zkříženými válečky
Stručná charakteristika programu

Software umožnuje kontrolu ložisek se zkríženými válecky na základe zadaných axiálních a radiálních sil a na základe zadaného klopného momentu. Výpocet je vytvoren v prostredí systému MathCad. Propojením vytvoreného software s modelem mechanismu v CAD systému Creo/Parametric, byl vytvoren efektivní nástroj pro vývojové pracovníky, kdy velmi jednoduchými cinnostmi získají v modelu mechanismu správne zvolený a nadimenzovaný 3D model ložiska se zkríženými válecky.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.