VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2018
Počet stran 79
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo vrb0041
Jméno Daniel
Příjmení Vrbka
Tituly Bc.
Vedoucí doc. Ing. Zdenko Bobovský, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Pick-and-place aplikace pro neorientované objekty
cizojazyčně Pick-and-place Apllication for non-oriented Object
Abstrakt česky

Diplomová práce se zaobírá pick-and-place operací. K tomu využívá rozpoznání obrazu a programování robotů. V práci byly využity roboty Robai a IRB140. K rozpoznání obrazu byla použita knihovna Emgu, pro robot Robai, a program In-Sight Explorer pro robot IRB140. V práci jsou také popsány možné způsoby komunikace mezi In-Sight Explorerem a kontrolérem robotu IRB 140 a mezi aplikací v jazyce C# a kontrolérem.

cizojazyčně

The thesis deals with pick-and-place operation. It uses image recognition and robot programming to do this. Robots Robai and IRB140 were used in my thesis. Emgu library was used for image recognition with robot Robai and program In-Sight Explorer was used with robot IRB140. There are described possible ways of communication between In-Sight Explorer and controller of IRB140 and between application written in C# and controller.

Dosažené výsledky česky

Rozpoznání obrazu pomocí knihoven Emgu, rozpoznání obrazu kamerou Cognex, komunikace Cognex – C#, komunikace C# – Rapid, simulace pick and place pomocí IRB140.

cizojazyčně

Image recognition with Emgu libraries, Cognex camera recognition, Cognex - C # communication, C # - Rapid communication, pick and place simulation with IRB140.