VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Aplikované výstupy katedry

Aplikované výstupy zahrnují patenty, funkční vzorky, prototypy, úžitné a průmyslové vzory a autorizovaný software.

Na výstupy typu autorizovaný software je v následujícím výpise možno kliknout, čímž se dostanete na stránku s detaily daného software a možností stáhnutí.

Filtrování


Druh:


2016

Prototypy, funkční vzorky

Patenty, užitné vzory, průmyslové vzory

 • NOVÁK, Petr a MOKROŠ, M.. Pouzdro měřícího přístroje. 2016.

2015

Prototypy, funkční vzorky

2014

Prototypy, funkční vzorky

2013

Prototypy, funkční vzorky

 • NOVÁK, Petr. Jednotka pro detekci mechanického rázu o daných parametrech. 2013.
 • NOVÁK, Petr. Jednotka pro měření teploty termočlánkem a vyhodnocení. 2013.
 • NOVÁK, Petr. Modul měření teploty a relativní vlhkosti. 2013.
 • NOVÁK, Petr. Jednotka distribuovaných analogových vstupů. 2013.
 • NOVÁK, Petr a MELČÁK, Jakub. Hmatová rukavice. 2013.

2012

Prototypy, funkční vzorky

 • BABJAK, Ján a NOVÁK, Petr. Modul pro úpravu signálů hmatových (tlakových) senzorů a pro jejich napájení SGS. 2012.
 • NOVÁK, Petr a MACHÁČEK, M.. Mobilní průzkumný robot. 2012.
 • NOVÁK, Petr a BŘENEK, Radim. Robotické rameno s integrovanými pohony Schunk SGS. 2012.
 • NOVÁK, Petr, BABJAK, Ján, KVITA, M. a KOCICH, M.. Modul strojového hmatu SGS. 2012.
 • NOVÁK, Petr. Modul detekce překážek mobilního robotu v systému Gadgeteer SGS. 2012.

2011

Prototypy, funkční vzorky

 • NOVÁK, Petr. Senzorický subsystém mobilního robotu. 2011.
 • NOVÁK, Petr a NOSKIEVIČ, P.. Obvody úpravy elektrických signálů. 2011.
 • NOVÁK, Petr. Embedded řídicí systém hydraulického pohonu. 2011.
 • NOVÁK, Petr a MŽIK, Jakub. Podvozek mobilního robotu. 2011.

2010

Autorizovaný software

Prototypy, funkční vzorky

2009

Prototypy, funkční vzorky