VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Improving mechanical model accuracy for simulation purposes
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Mechatronics
Autoři:

Mostýn Vladimír

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2004
Databáze:  DOI   Scopus   OBD 
DOI: 10.1016/j.mechatronics.2004.01.002
Scopus EID: 2-s2.0-2342507673
WOS a.n.:  
OBD ID: 15070130   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Skařupa, J. Improving mechanical model accuracy for simulation purposes. Mechatronics. 2004, vol. 14, issue 7, pp. 777-787. ISSN 0957-4158.