VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc. – přehled publikací

Filtrování
Druh:Databáze:


Styl zobrazení

Nalezeno celkem 73 publikací odpovídajících výběru:

2010

Monografie

Palko, A., Smrček, J., Skařupa, J., Tuleja, P. Robotika - Technické prostriedky pre automatizáciu výrobných procesov. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010. 384 s. ISBN 978-80-7165-807-8.

2008

Články v domácích časopisech

Novák, P., Mostýn, V., Skařupa, J., Babjak, J. Image Analyzing for Adaptive Front Lightings System. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2008, vol. LIV, Mechanical series, no. 1, pp. 197-202. ISSN 1210–0471.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Novák, P., Mostýn, V., Skařupa, J., Babjak, J. The detecting system of the operating conditions of the car. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 2A, p. 407-412. ISSN 1335-2392.  OBD 

2007

Učebnice, skripta

Skařupa, J. Kreativita a inovační myšlení v konstruování. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 230 s. ISBN 978-80-248-1717-0.

Skařupa, J. Průmyslové roboty a manipulátory. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 260 s. ISBN 978-80-248-1522-0.

Články v zahraničních časopisech

Mostýn, V., Skařupa, J. Methods and Tools for Robot Design. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 107-112. ISSN 1335 – 2393.  OBD 

2006

Články v zahraničních časopisech

Skařupa, J., Gvozď, P. Analyse and assignment for development invasion robot for pipe systems. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 435-441. ISSN 1335-2393.  OBD 

2005

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Skařupa, J. Robotics and mechatronics ISC FME. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 5-8. ISBN 80-248-0905-2.  OBD 

2004

Články v domácích časopisech

Skařupa, J., Mostýn, V., Novák, P. Významné jubileum Katedry robototechniky. Informátor. 2004, roč. VIII, č. 2, s. 4-5. ISSN 1213-8916.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Mostýn, V., Skařupa, J. Improving mechanical model accuracy for simulation purposes. Mechatronics. 2004, vol. 14, issue 7, pp. 777-787. ISSN 0957-4158.  DOI   Scopus   OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Mostýn, V., Karník, L., Novák, P., Skařupa, J. Application of the robust control algorithms to the position servosystems of robots. In Proceedings of RAAD\'04, 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Brno June 2-5, 2004. Brno : Faculty of Mechanical Engineering, 2004. pp. 77-81. ISBN 80-7204-341-2.  OBD 

Karník, L., Skařupa, J., Mostýn, V. Service robots for manipulation task in urban environment. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 264-269. ISBN 80-8073-134-9.  OBD 

2003

Články v domácích časopisech

Skařupa, J., Mostýn, V. Design specifity of Slender Robots. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 2, pp. 53-60. ISBN 80–248–0239–2.  OBD 

Skařupa, J. Integrated Means for Design of Robotic Systems. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 2, s. 47-52. ISBN 80–248–0240-6.  OBD 

Skařupa, J., Mostýn, V. Integrovaná počítačová podpora návrhu servisních robotů. IT CAD. 2003, roč. 13, č. 1, s. 39-43. ISSN 0862-996X.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J. Kinematická a dynamická analýza mechanismů v CAD systému Pro/Engineer. IT CAD. 2006, roč. 13, č. 2, s. 32-35. ISSN 0862-996X.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J., Novák, P. Kinematics of the parallel manipulator. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, pp. 101-104. ISBN 80–248–0239–2.  OBD 

Skařupa, J. Means for Support of Engineers Creativeness. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 2, s. 43-46. ISBN 80–248–0240-6.

Články v zahraničních časopisech

Skařupa, J. Koncepce řešení pohonů robotů. AT&P journal. 2003, roč. IX, č. 2, s. 67-69. ISSN 1335-2237.  OBD 

Karník, L., Skařupa, J. Mobilní subsystémy servisních robotů. Acta Mechanica Slovaca. 2003, vol. 7, no. 4. ISSN 1335-2393.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J., Karník, L. Modelování interakce mezi řídícím, pohonným a mechanickým subsystémem ramene průmyslového robotu. Acta Mechanica Slovaca. 2003, vol. 7, no. 4, p. 85-90. ISSN 1335-2393.  OBD 

Gondek, H., Skařupa, J., Šamárek, J. Optimalizace dopravních tras pásové dopravy. Transport&Logistic. 2003, vol. 3, no. 4, s. 5-14. ISSN 1451-107X.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J. Optimalizace převodové funkce transformačního bloku efektoru v prostředí systému Pro/Mechanica. Acta Mechanica Slovaca. 2003, vol. 7, no. 4. ISSN 1335-2393.  OBD 

Skařupa, J., Karník, L., Mostýn, V. Robot asistent – nový prvek servisní robotiky. Acta Mechanica Slovaca. 2003, vol. 7, no. 3, s. 121-128. ISSN 1335-2393.  OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Smrček, J., Skařupa, J. Aktuální stav servisní robotiky. In Servisní robotika, Ostrava 19. 11. 2003. Ostrava : VŠB–TU Ostrava, 2003. s. 23. 1-23. 6. ISBN 80-248-0494-8.  OBD 

Skařupa, J., Mostýn, V. Cíle výzkumu servisní robotiky. In Sborník konference \"Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, září 2003\". Praha : ČVUT, 2003. s. II/31-II/33. ISBN 80-01-02815-1.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J. Integrovaná návrhová linka servisních robotů. In Servisní robotika, Ostrava 19. 11. 2003. Ostrava : VŠB–TU Ostrava, 2003. s. 20. 1-20. 6. ISBN 80-248-0494-8.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J. Metody modelování mechatronických systémů. In Servisní robotika, Ostrava 19. 11. 2003. Ostrava : VŠB–TU Ostrava, 2003. s. 16. 1-16. 6. ISBN 80-248-0494-8.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J. Mechatronický model průmyslového robotu. In Sborník semináře \"Setkání uživatelů MSC Software 2003\", 28. - 29. 5. 2003. Brno : MSC Software s. r. o. , 2003. s. 15. 1-15. 8. [CD-ROM].  OBD 

2002

Monografie

Skařupa, J., Mostýn, V. Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů. 1. vyd. Košice : Edícia vedeckej a odbornej literatúry – strojnícka fakulta TU v Košiciach, Vienala Košice, 2002. 190 s. ISBN 80-88922-55-0.

Učebnice, skripta

Skařupa, J. Roboty a manipulátory I. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2002. 136 s. ISBN 80-248-0044-6.

Články v domácích časopisech

Skařupa, J. Means for Support of Engineers Creativeness. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

Karník, L., Skařupa, J. Servisní roboty využívané pro aplikace čištění a údržby v oblasti zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2002, roč. 47, č. 10, s. 309-312. ISSN 0447-6441.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Karník, L., Skařupa, J. Mobilní subsystémy s pásovým podvozkem. Acta Mechanica Slovaca. 2002, vol. 6, no. 4, pp. 79-84. ISSN 1335-2393.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Skařupa, J. Aktuální problémy ve výuce výrobní techniky a robototechniky. In Sborník Stretnutie kateder výrobných strojo, systémov a robotiky, Žilina 11. - 12. 9. 2002. Žilina : TU Žilina, 2002. s. 51-62.

Mostýn, V., Skařupa, J., Špička, I. Analysis of the mechanisms with flexible parts. In Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 57-60. ISBN 80-7099-889-X.  OBD 

Skařupa, J., Mostýn, V. CAD design of robotic systems. In Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 99-102. ISBN 80-7099-889-X.

Mostýn, V., Skařupa, J. Computer aided support for the development of mechatronic systems. In Proceedings of the 5th International symposium Mechatronics 2002, 5. - 7. 6. 2002, Gabčíkovo. Bratislava : STU Bratislava, 2002. s. 68-74. ISBN 80-227-1714-2.  OBD 

Skařupa, J. Software for creativity support. In Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 95-98. ISBN 80-7099-889-X.

Mostýn, V., Skařupa, J. Integrated workplace for the development of robotic systems. In Proceedings of the International Conference on Engineering Education – ICEE 2002, 18. - 22. August 2002. Manchester : UMIST, 2002. s. 1-4.  OBD 

2001

Monografie

Skařupa, J., Mostýn, V. Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů. 1. vyd. Košice : Edícia vedeckej a odbornej literatúry - Strojnícka fakulta TU v Košiciach, VIENALA Košice, 2001. 190 s. ISBN 80-xxxxx-xx-x.

Skařupa, J., Mostýn, V. Teorie průmyslových robotů. 1. vyd. Košice : Edícia vedeckej a odbornej literatúry - Strojnícka fakulta TU v Košiciach, VIENALA Košice, 2001. 150 s. ISBN 80-88922-35-6.

Učebnice, skripta

Skařupa, J. Průmyslové a servisní roboty : Návrh a konstrukce. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. 135 s.

Články v domácích časopisech

Mostýn, V., Skařupa, J. Influence of driving mechanisms mass properties to generalized forces in robot joints. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

Konečný, Z., Skařupa, J. Variační geometrie v konstrukci PRaM. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

Články v zahraničních časopisech

Mostýn, V., Skařupa, J. Improving of the Mechanical Model Accuracy for Simulation Purposes. Mechatronics. 2001, no. X. (předloženo k publikaci).

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Skařupa, J. Servisní roboty - nové přístupy k zadání úkolů pro vývoj. In AUTOS 2001, Praha 26. 4. - 27. 4. 2001. Praha, 2001. s. 98-104. ISSN 1212-5706.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Mostýn, V., Skařupa, J. Computer aided support in design of mechatronic systems. In International Workshop on Robot-Multi-Agent-Systems R-MAS 2001, Ostrava 8th June. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. pp. 23-28. ISBN 80-7078-901-8.

Skařupa, J., Mostýn, V. Service robots - formulation of task for development and tools of solutions. In 10th Int. Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD 2001. Vienna : Vienna University of Technology, 2001. abstrakts p. 14, [CD-ROM].  OBD 

Skařupa, J., Mostýn, V. The method of properties transfer on new-proposed robots. In 16th International Conference on Production Research ICPR - 16. Praha : CTU Praha, 2001. [CD-ROM].

2000

Monografie

Mostýn, V., Skařupa, J. Teorie průmyslových robotů. 1. vyd. Košice : Edícia vedeckej a odbornej literatúry – Strojnícka fakulta TU v Košiciach, VIENALA Košice, 2000. 150 s. ISBN 80-88922-35-6.

Učebnice, skripta

Skařupa, J., Mostýn, V. Metody a nástroje návrhu mechatronických zařízení. 1. vyd. Ostrava : Katedra robototechniky VŠB-TU Ostrava, 2000. 33 s. Interní učební text.

Skařupa, J., Mostýn, V. Návrh akčního subsystému robotu – příklady aplikace systémů počítačové podpory inovací CAI, CAD. 1. vyd. Ostrava : Katedra robototechniky VŠB-TU Ostrava, 2000. 33 s. Interní učební text.

Skařupa, J. Příručka uživatele systému počítačové podpory inovací - CAI. 1. vyd. Ostrava : Katedra robototechniky VŠB-TU Ostrava, 2000. 92 s. Interní učební text.

Články v domácích časopisech

Skařupa, J., Novák, P. Katedra robototechniky FS VŠB – Technické univerzity Ostrava. Informátor. srpen 2000, s. 15.  OBD 

Novák, P., Skařupa, J. Katedra robototechniky FS VŠB-TU Ostrava. Automa. 2000, č. 1, s. 40. ISSN 1210-9592.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J. Methods and tools for modeling of mechanisms. Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava. 2000, roč. XLVI, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.  OBD 

Skařupa, J., Mostýn, V. Model parametrization as a method of properties transfer on new-proposed robots. Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava. 2000, roč. XLVI, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.  OBD 

Skařupa, J., Karník, L. Rozvoj katedry robototechniky. Informátor. srpen 2000, s. 12.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Skařupa, J., Mostýn, V. Analysis and definition of task for development and innovation of robotic systems. Acta Mechanica Slovaca. 2000, roč. 1, č. 1, s. 39-46. ISSN 1335-2393.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Mostýn, V., Skařupa, J. Behavioral Modeling – a new capability of CAD systems. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 33.1-34.7. ISBN 80-7078-799-6.  OBD 

Skařupa, J., Mostýn, V. Computer support of development new type robot. In Mezinárodní konference COMTEP’00, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2000. s. 247-250. ISBN 80-7099-631-5.  OBD 

Skařupa, J., Mostýn, V. Design and innovation methods of robotic systems. In Sborník mezinárodního kongresu MATAR Praha 2000. Praha : FS ČVUT Praha, 2000. sekce Průmyslové roboty a automatizace. s. 36-42. ISBN 80-238-5539-5.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J., Kafka, M. Dynamic model of robot OJ10. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 34.1-34.9. ISBN 80-7078-799-6.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J. Progressive methods in design of industrial robots and manipulators. In Sborník mezinárodního kongresu MATAR Praha 2000. Praha : FS ČVUT Praha, 2000. sekce Průmyslové roboty a automatizace. s. 75-81 ISBN 80-238-5539-5.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J. Project management in CAD system PRO/Engineer. In Mezinárodní konference COMTEP’00, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2000. s. 135-138. ISBN 80-7099-631-5.  OBD 

Skařupa, J., Pluháček, P. Robot analysis – condition of successfull innovation. In Workshop 2000 Fakulty strojní. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 154-157. ISBN 80-7078-745-7.

Skařupa, J. Service robots – formulation of a task order for development. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 54.1-54.6. ISBN 80-7078-799-6.

Skařupa, J. Techoptimizer – the tool for innovation and new solution in robotics. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 52.1-52.7. ISBN 80-7078-799-6.

Skařupa, J., Mostýn, V. The innovation methods in the field of robotics. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 53.1-53.4. ISBN 80-7078-799-6.  OBD 

1999

Články v domácích časopisech

Skařupa, J. Development and innovation of robotics systems. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 1999, Mechanical Series, č. 1, pp. 121-125. ISSN 1210-0471. ISBN 80-7078-748-1.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Skařupa, J., Mostýn, V. Analysis and definition of task for development and innovation of robotic systems. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 265-272. ISBN 80-7099-453-3.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J. Dynamic models of drives in CAD systems. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 183-186. ISBN 80-7099-453-3.  OBD