VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Twist-channel angular pressing: effect of the strain path on grain refinement and mechanical properties of copper
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Journal of Materials Science
Autoři:

Kocich R.

Fiala J.

Szurman I.

Mihola Milan

Rok vydání: 2011
Databáze:  DOI   Scopus   OBD 
DOI: 10.1007/s10853-011-5768-1
Scopus EID: 2-s2.0-80053351118
WOS a.n.:  
OBD ID: 48115   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Kocich, R., Fiala, J., Szurman, I., Mihola, M. Twist-channel angular pressing: effect of the strain path on grain refinement and mechanical properties of copper. Journal of Materials Science. 2011, roč. 46, č. 24, s. 7865-7876. ISSN 0022-2461.